Czy nowoczesna wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła jest przyjazna dla środowiska?

Tak. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła to nie tylko komfort i wygoda ale przede wszystkim ochrona środowiska.

Źródłem emisji zanieczyszczeń do atmosfery są przede wszystkim emitory elektrowni, a także lokalne kotłownie i paleniska domowe. Zanieczyszczenie atmosfery prowadzi do zjawisk fatalnych w skutkach, nawet w skali globalnej. Prowadzi do poszerzania się dziury ozonowej oraz powstawania kwaśnych deszczy. Bardzo ważny jest szkodliwy wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie człowieka. Zanieczyszczenia powietrza wywołują takie schorzenia jak: choroby układu oddechowego, zaburzenia centralnego układu nerwowego, choroby oczu, zaburzenia w układzie krążenia, choroby serca. Działają szkodliwie na świat roślinny, zaburzając procesy transpiracji, fotosyntezy i oddychania. Wtórnie skażają wody i gleby. Zanieczyszczenia powietrza zwiększają także kwasowość wody pitnej. Powoduje to wzrost zawartości miedzi, ołowiu, glinu, cynku, a nawet kadmu w wodzie dostarczanej do naszych mieszkań. Konieczne stało się więc podjęcie wszelkich możliwych kroków w celu eliminacji zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu. Podjęto działania zmierzające do rozwiązania problemu dużego zużycia energii oraz dużej emisji pyłów i związków szkodliwych dla zdrowia ludzkiego, takich jak: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i innych.

Przykładem tych działań jest m.in. wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła.

Budynek energooszczędny to budynek wyposażony w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Wykorzystuje on domowy system wentylacji do ponownego spożytkowania ciepła zawartego w powietrzu usuwanym na zewnątrz. Wymiennik gruntowy, który wykorzystuje energię cieplną ziemi oraz rekuperator wyposażony w wymiennik ciepła powodują wysoką skuteczność odzysku ciepła. Dzięki zastosowaniu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła ograniczamy zużycie energii potrzebnej do ogrzania budynku, a tym samym dbamy o nasze zdrowie, przyczyniając się do zmniejszenia emisji szkodliwych związków do atmosfery. Nie ma więc wątpliwości, że nowoczesne systemy wentylacyjne są przyjazne środowisku i człowiekowi.