Jak zapewnić sprawną wentylację poddasza?

Poddasze stanowi tę część budynku, gdzie osiągnięcie wydajnej wentylacji jest najtrudniejsze. Powszechnie stosowany w wentylacji grawitacyjnej komin wywiewny nie zapewnia niestety odpowiedniego ciągu wentylacji i często prowadzi do zmiany kierunku ruchu powietrza w kanałach wywiewnych i odwrócenia ich funkcji z wywiewnej na nawiewną. Zastosowanie wentylacji nawiewno-wywiewnej zagwarantuje właściwy ciąg powietrza oraz zapewnieni utrzymanie niezmiennych parametrów wentylacji.