Czy stosując system wentylacji mechanicznej kanały z wentylacji grawitacyjnej muszą być zaślepione?

W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie powinno sie stosować wentylacji grawitacyjnej. Wobec tego należy zaślepić = zamknąć kanały wentylacji grawitacyjnej, ewentualnie w ogóle ich nie uwzględniać w projekcie budowanego domu.
Wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – rozdz. 62.