Dlaczego na poddaszu w lecie występuje wrażenie duszności?

Istnieje kilka przyczyn takiego stanu. Po pierwsze ciepłe powietrze jako lżejsze zawsze zajmuje najwyżej położone zakątki pomieszczeń. Podobnie jest z poddaszem, czyli najwyżej położoną częścią budynku, dokąd przemieszcza się ciepłe powietrze z niższych kondygnacji przez ciągi komunikacyjne (klatki schodowe, otwarte przestrzenie itp.). Po drugie w odróżnieniu od niższych kondygnacji na poddaszu na ogół brakuje rezerwuarów „zimna”, czyli elementów konstrukcji domu o dużej pojemności cieplnej, które mogłyby zakumulować chłód z chłodniejszej nocy do gorącego dnia. Funkcję takich rezerwuarów doskonale pełnią ściany i stropy wykonywane technologią tradycyjną, stanowiące niewielką część przegród poddasza. Lekkie materiały izolacyjne mają znikomą pojemność cieplną. Trzecią przyczyną jest zastosowanie mało wydajnej i niedostosowanej do potrzeb pomieszczeń poddasza wentylacji grawitacyjnej. Ponadto okna dachowe w dużo większym stopniu niż okna pionowe „nasłoneczniają” pomieszczenia, powodując tam znaczny wzrost temperatury. Znakomicie temu przeciwdziała zastosowanie zewnętrznej rolety. Sprawna wentylacja, pomaga ograniczyć duszność na poddaszu.