Ile można zaoszczędzić dzięki wentylacji z odzyskiem ciepła?

Biorąc pod uwagę, że energia cieplna potrzebna do ogrzania domu będzie z roku na rok drożała, to odpowiedź brzmi – z roku na rok więcej. Uwzględniając wszystkie powyższe argumenty, mamy świadomość, że dzięki odpowiedniemu, kontrolowanemu przewietrzaniu domu zachowujemy dobre zdrowie i samopoczucie. Tym samym oszczędzamy na lekarzach i leczeniu. Dzięki odpowiedniej wentylacji w dobrym stanie zachowujemy stan budynku, przez co oszczędzamy na remontach wymaganych przy zawilgoconych ścianach w przypadku źle wentylowanych obiektów. Istotne dla zdrowia mieszkańców budynku jest niedopuszczenie do gromadzenia się bardzo szkodliwego dla organizmów żywych radonu – promieniotwórczego gazu, który dobra wentylacja eliminuje z obiektu, a wytworzone dzięki niej nadciśnienie ogranicza, a nawet eliminuje jego przedostawanie się do obiektu przez fundamenty i posadzki.

Ponadto dzięki zainstalowanemu w centrali wentylacyjnej wymiennikowi ciepła o wysokiej skuteczności odzysku ciepła, zużywamy o wiele mniej paliwa niezbędnego do ogrzania domu. Prezentowane w fachowej literaturze wyliczenia mówią, że przypadku szczelnego domu około 160 m2 o ciepłochronnych ścianach można mówić o oszczędności rzędu około 900 – 1500 zł w sezonie grzewczym, który w Polsce trwa ponad 200 dni czyli 2/3 roku !!!