Jak często trzeba dokonywać przeglądów i jaki jest ich koszt?

Przegląd polega na wymianie wkładu. Zalecany co 3 miesiące. Koszt około 20zł.