Jak najlepiej wentylować pomieszczenia?

Wentylacja działa prawidłowo, jeśli jest zachowana cyrkulacja powietrza w pomieszczeniach. Świeże powietrze powinno nieprzerwanie, minimalnym, nadzorowanym strumieniem napływać do pomieszczeń. Natomiast wykorzystane powietrze, wypierane przez świeże, powinno wylatywać wywiewnymi kanałami wentylacyjnymi.

Dostarczanie świeżego powietrza powinno być zapewnione w sposób ciągły bez względu na warunki zewnętrzne i rodzaj wykorzystanych do budowy domu materiałów. Wówczas świeże powietrze napływające nawiewnikami w pomieszczeniach suchych i czystych (sypialnia, salon, gabinet) nakierowuje się je przez ciągi komunikacyjne (przedpokoje, korytarze) do miejsc wyposażonych w kanały wywiewne (kuchnia, łazienka, garderoba) niejako omiatając wszystkie pomieszczenia. Dzięki w całym domu temu zapewniona zostaje sprawna cyrkulacja i wymiana powietrza.