Jak wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła współpracuje z innymi urządzeniami energooszczędnymi np. zaworami termostatycznymi?

Wietrzenie pomieszczeń przez uchylanie okien lub mikrowentylację, zdecydowanie zaburza pracę zaworów termostatycznych znajdujących się zazwyczaj na grzejnikach pod oknami. Powietrze z zewnątrz dostaję się do pomieszczenia w bezpośrednim sąsiedztwie zaworów. Struga zimnego zewnętrznego powietrza opływając głowicę zaworu powoduje, że odczuwa on temperaturę zewnętrzną, zamiast tej wewnątrz budynku. Zawór zostaje wtedy maksymalnie otwarty, powodując gwałtowne podniesienie temperatury grzejnika, wywołując niepotrzebne, istotne straty ciepła. Znane są sytuacje, gdzie wykorzystanie zaworów termostatycznych bez dodatkowego udoskonalenia wentylacji, wywołuje zwiększenie zużycia energii cieplnej. W wentylacji z odzyskiem ciepła, powietrze nawiewane po przejściu przez wysokowydajny rekuperator (rekuperatory) osiąga temperaturę o kilkanaście stopni większą od temperatury powietrza na zewnątrz budynku. Dzięki wymieszaniu się powietrza świeżo wlatującego do pomieszczenia z cieplejszym powietrzem znajdującym się w środku, zawory termostatyczne nie odczuwają w ogóle zimnych prądów, w ten sposób reagują prawidłowo na temperaturę wewnątrz pomieszczenia budynku. W celu uzyskania efektywnej, energooszczędnej pracy nowoczesnej instalacji centralnego ogrzewania, zaopatrzonej w zawory termostatyczne, powinno się montować instalacje wentylacji nawiewno-wywiewnej z rekuperacją.