Jakie jest zapotrzebowanie na moc elektryczną wentylacji mechanicznej i jaki jest roczny koszt jej pracy?

Zainstalowane wentylatory instalacji nawiewno-wywiewnej na I biegu przy pracy pośredniej pobierają w granicach 150 W.