Proszę o informację na jakim etapie budowy/projektowania powinienem się z Państwem skontaktować w celu ustalenia szczegółów i ew. rozpoczęcia realizacji?

Jest bardzo dobrze przewidzieć całą instalację na etapie projektowania przede wszystkim ze względów ekonomicznych:
– usytuowanie wymiennika gruntowego w obrysach fundamentu lub obok budynku
– zaznaczenie przejść dla kanałów powietrznych
– wyeliminowanie zbędnych kominów wentylacyjnych