Systemy wentylacji

Komfort

Jednym z warunków zapewnienia komfortu przebywania ludzi w domu jest zapewnienie optymalnej temperatury wewnątrz pomieszczenia w ciągu całego roku. W okresie niskich temperatur zewnętrznych, instalacja centralnego ogrzewania podnosi temperaturę wewnątrz domu do ustalonych przez domowników wartości. Gdy nadejdą upały wskutek przewodzenia cieplnego ścian, okien, dachów a przede wszystkim wskutek silnego nasłonecznienia pomieszczeń, przez przeszklone przegrody następuje szybkie wydzielenie się energii cieplnej wewnątrz.

Jak to działa?

Niezbędnym elementem każdego budynku energooszczędnego jest mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna dostosowująca swoją wydajność do aktualnego zapotrzebowania na świeże powietrze. Głównym elementem instalacji wentylacyjnej jest wysoko-efektywny rekuperator, w którym powietrzu nawiewanemu zostaje przekazana duża część ciepła wywiewanego. Stosowane rekuperatory charakteryzują się wysoką sprawnością powyżej 90% i niskim zużyciem energii elektrycznej. Powietrze zewnętrzne należy doprowadzać do budynku poprzez wymiennik gruntowy, w którym podgrzewa się ono w czasie zimy i chłodzi latem.

Wentylacja nawiewno-wywiewna budynku energooszczędnego ma charakter ukierunkowany. Świeże powietrze zostaje doprowadzone bezpośrednio do sypialni, pokoi dziennych, pokoi gościnnych itp…

W pomieszczeniach tych znajduje się każdorazowo, co najmniej jedna kratka nawiewna. Powietrze usuwane jest z kuchni i łazienek, w których umieszczone są kratki wywiewne. Dzięki temu w budynku ma miejsce ukierunkowany przepływ powietrza: świeże powietrze dociera najpierw do głównych pomieszczeń mieszkalnych. Przepływa ono następnie poprzez strefę pośrednią do pomieszczeń wilgotnych, w których panuje relatywnie wysoka krotność wymian, co umożliwia np. szybkie wysychanie mokrych ręczników. Dzięki zasadzie ukierunkowanego przepływu świeże powietrze zostaje wykorzystane w optymalny sposób.

Zdrowie najważniejsze!

Właściwie wykonana wentylacja nawiewno-wywiewna zapewnia pełen komfort do rozwoju naszych pociech. Dostateczna ilość tlenu dostarczona do pomieszczeń w których one przebywają powoduje większą zdolność koncentracji w czasie nauki i spowalnia zmęczenie. Powoduje szybszą regenerację organizmu.

Wentylacja mechaniczna

Zalety

 • prawidłowy obieg i rozkład powietrza w budynku
 • możliwość odzysku ciepła co powoduje zmniejszenie kosztów ogrzewania
 • brak dyskomfortu związanego nieprzyjemnymi zapachami i nadmiarem wilgoci
 • optymalna wymiana powietrza, zgodna z normami i warunkami technicznymi
 • wyższa jakość dostarczanego powietrza poprzez zastosowanie filtrów
 • wentylacja dostosowana do danego typu obiektu
 • niezależność od czynników atmosferycznych, zewnętrznych
 • możliwość pełnej kontroli nad procesem wentylacji
 • stosowanie automatyki

Wady

 • wyższe koszty inwestycyjne
 • prowadzenie czynności konserwacyjnych (wymiana filtrów)

Wentylacja grawitacyjna

Zalety

 • niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne
 • oszczędność miejsca (potrzeba zastosowania jedynie kanałów wywiewnych)

Wady

 • brak możliwości kontroli nad procesem wentylacji
 • niska skuteczność w nowoczesnym budownictwie
 • uzależnienie działania od warunków zewnętrznych (latem nie działa)
 • praktyczna niemożliwość filtracji powietrza
 • brak komfortu w przypadku dużego hałasu lub zanieczyszczenia zewnętrznego (np. w pobliżu ulic o dużym natężeniu ruchu)
 • niemożność odzysku ciepła z wywiewanego powietrza

Tylko sprawdzone rozwiązania…

Projektowane i wykonywane przez firmę WAREBUD systemy wentylacji, wyróżniają się indywidualnym doborem zastosowanych technologii i urządzeń, ze szczególnym położeniem nacisku na oczekiwania i wytyczne Zleceniodawcy/Inwestora.

Wieloletnie doświadczenie oraz ścisła współpraca z Inwestorem gwarantują oszczędność, niezawodność, komfort i ekologię.

Oferujemy szereg możliwości i rozwiązań zastosowania wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, uzależnionych w sposób indywidualny od projektu danego budynku, wstępnych uzgodnień z Inwestorem lub jeśli to konieczne z projektantem budowlanym. Inwestor uczestniczy także w sposób czynny w trakcie tworzenia projektu, by sposób instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła spełniał jego wszelkie oczekiwania.