Transformatory ciepła

Nazwa produktu:

TRANSFORMATOR CIEPŁA QUALITY HEAT 8/48 

Opis – walory wg Wystawcy:

Nowoczesna urządzenie grzewcze wykorzystujące obieg znany z urządzeń chłodniczych . Nie wymaga wykonywania odwiertów w ziemi i czasochłonnych prac  przygotowawczych. Charakteryzuje się bardzo niskim kosztem eksploatacji i dużą efektywnością. Ciepło, czyli  rodzaj energii występuje wszędzie i zawsze. Instalacja Firmy QUALITY HEAT koncentruje ciepło rozproszone, podobnie jak soczewka skupia światło w celu uzyskania wysokiej temperatury. Transformator ciepła QUALITY HEAT wykorzystuje to rozproszone ciepło i gromadzi je w zbiorniku pod postacią gorącej wody. Transformatory ciepła mogą równolegle współpracować z instalacjami średniotemperaturowymi jako urządzenia biwalentne lub z instalacjami niskotemperaturowymi jako układy monowalentne. Transformatory ciepła QUALITY HEAT powstały z myślą o realizacji efektu grzewczego w budynkach: jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz obiektach użyteczności publicznej i przemysłowych.

Aspekt ekologiczny:

Opinia o redukcji emisji CO2 wydana przez Politechnikę Wrocławską. Urządzenie nie emituje hałasu, nie emituje spalin, nie degraduje gruntu. Pozyskuje zakumulowaną energię słoneczną przez 24 godziny na dobę . Transformator ciepła jest inwestycją równie trwałą jak budynek  który ogrzewa i zaopatruje w ciepłą wodę.

Czy produkt jest energooszczędny?
Produkt jest energooszczędny współczynnik efektywności przy temperaturach ujemnych (COP przy -20oC wynosi 3,3, a wraz ze wzrostem temperatur rośnie również współczynnik i osiąga wartość COP ok 5 ). Dla temperatury obliczeniowej +2oC, zgodnie z normą PN 14511, współczynnik COP wynosi 4,3. Koszty ogrzewania i uzyskania ciepłej wody użytkowej za pomocą transformatorów ciepła są niższe niż z jakichkolwiek innych źródeł odnawialnych.

 

Przykład obliczeń obniżenia kosztów eksploatacji budynku z tytułu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej dzięki zastosowaniu Transformatorów ciepła QUALITY HEAT.

 

Budynek typu A – szacunkowa jednostkowa strata ciepła Qj = 100 W/m2 (budynek słabo ocieplony lata 70-te)
Budynek typu B – szacunkowa jednostkowa strata ciepła Qj = 70 W/m2 (budynek średnio ocieplony lata 90-te)
Budynek typu C – szacunkowa jednostkowa strata ciepła Qj = 50 W/m2 (budynek dobrze ocieplony)

Tabela 1: Charakterystyka budynku

Typ budynku

A

B

C

Powierzchnia użytkowa w [m2]

150

150

150

Szacunkowa strata ciepła [W/m2]

100

70

50

Moc grzewcza na cele CO i CWU [kW] (do 5 osób)

15

10,5

7,5

 

Tabela 2:

Koszt ogrzewania różnymi źródłami ciepła w odniesieniu do założeń z Tabeli 1 z uwzględnieniem rozliczenia opłat.

Typ budynku

A

B

C

Rodzaj paliwa dla systemu ogrzewania niskotemperaturowego

Roczny koszt paliwa na potrzeby CO + CWU

Olej opałowy lekkiCO-2520 l/sezonCWU-1728 l/rok

CO+ CWU: 17 417 zł

CO-1764 l/sezonCWU-1728 l/rok

CO+ CWU: 14 317 zł

CO-1260 l/sezonCWU-1728 l/rok

CO+ CWU: 12 251 zł

 

Gaz LPGCO-4104 l/sezonCWU-3765 l/rok

CO+ CWU: 22 033 zł

CO-2875 l/sezonCWU-3765 l/rok

CO+ CWU: 18 592 zł

CO-2067 l/sezonCWU-3765 l/rok

CO+ CWU: 16 330 zł

 

Gaz GZ 50CO-2856 m3/sezonCWU-1944 m3/rok

CO+ CWU: 6 336 zł

CO-1848 m3/sezonCWU-1944 m3/rok

CO+ CWU: 5 006 zł

CO-1428 m3/sezonCWU-1944 m3/rok

CO+ CWU: 4 451 zł

 

Węgiel kamiennyCO-2,97 t/sezonCWU-1,6 t/rok

CO+ CWU: 3 565 zł

CO-2,1 t/sezonCWU-1,6 t/rok

CO+ CWU: 2 886 zł

CO-1,5 t/sezonCWU-1,6 t/rok

CO+ CWU: 2 418 zł

 

Transformatorciepła

Quality Heat

 

I taryfadzienna

 

CO-3950 kWh/sezonCWU-2106 kWh/rok

CO+ CWU: 3 513 zł

CO-2765 kWh/sezonCWU-2106 kWh/rok

CO+ CWU: 2 826 zł

CO-1975 kWh/sezonCWU-2106 kWh/rok

CO+ CWU: 2 367 zł

 

II taryfa nocnaCO+ CWU: 1 635 złCO+ CWU: 1 316 złCO+ CWU: 1 102 zł

 

Oszczędności z tytułu zastosowania systemu firmy QUALITY HEAT stanowi różnica pomiędzy kosztem ogrzewania z tradycyjnego źródła ciepła, a kosztem napędu transformatorów ciepła dla:

obiektu A ogrzewanego olejem opałowym: 17 417 zł – 3 513zł = 13 904 zł/rocznie – realne oszczędności dla Inwestora
obiektu B ogrzewanego olejem opałowym: 14 317 zł – 2 886 zł = 11 431 zł/rocznie – realne oszczędności dla Inwestora
obiektu C ogrzewanego olejem opałowym: 12 251 zł – 2 367 zł = 9 884 zł/rocznie – realne oszczędności dla Inwestora

Dla potrzeb obliczeń przyjęto sprawność kotłów na poziomie 90% oraz rynkowe ceny paliw dla systemów tradycyjnych i energii elektrycznej:
Na dzień 16.12.2013 r. – bez opłat abonamentowych: prąd kWh – I taryfa-0,58 zł, II taryfa-  0,27 zł • olej opałowy 4,1 zł/l • gaz LPG 2,8 zł/l  gaz ziemny 1,32 zł/Nm3 taryfa HD-2 • węgiel kamienny klasy orzech 780 zł/t

Transformator Ciepła Quality-HEAT jest urządzeniem bezobsługowym, co jest również argumentem, który może mieć znaczenie w porównaniu z tradycyjnymi systemami grzewczymi opalanymi paliwami stałymi, olejem opałowym lub gazem LPG. Stosując Quality-HEAT unika się konieczności angażowania powierzchni na składowanie paliwa, instalowania zbiorników na olej opałowy lub LPG. Nie ma konieczności instalowania komina oraz wentylacji kotłowni, ponieważ nasze urządzenia są zasilane energią elektryczną. Nie ma zanieczyszczenia środowiska spalinami emitowanymi przez tradycyjne źródła ciepła, co może być ważne szczególnie w miejscowościach uzdrowiskowych.

System sterowania i monitoringu Transformatorów Ciepła Quality-HEAT jest przystosowany do wykorzystywania w maksymalnym stopniu pozaszczytowej taryfy opłat za energię elektryczną. Jako standard występuje u nas monitoring z poziomu Internetu lub możliwość komunikacji przez modem GSM. Dzięki tym rozwiązaniom istnieje możliwość sterowania temperaturą w domu oraz temperaturą ciepłej wody użytkowej z dowolnego miejsca znajdującego się w zasięgu Internetu lub GSM. Konstrukcja została opracowana przy zachowaniu wszelkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa określonych w normie PN-EN 378-1, norm kompatybilności instalacji elektrycznej określonych w normach jak również norm maszynowych

Czy produkt jest wykonany z polskich materiałów?
Tak produkt jest wykonany w 85  %  z polskich materiałów. Jest to również polska myśl techniczna i polski kapitał. W 15 % materiały pochodzą z UE.

Czy produkt otrzymał wyróżnienia i nagrody? Jakie i kiedy?
Urządzenie zostało uhonorowane przez Naczelną Organizację Techniczną  w 2013 r.

Pełna nazwa i adres Producenta:
Quality Heat Sp. z o. o. , Ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław

Pliki do pobrania

Katalog firmy QUALITY HEAT

Nagroda dla Heat Quality

Opinia Politechniki