Gruntowe wymienniki ciepła

logoPrzejdź na stronę systemu Salutaire – opatentowanego systemu uzdatniania i wymiany powietrza w domu, wykorzystującego dolomitowy GWC.


Gruntowe wymienniki ciepła (GWC) wykorzystujące darmową energię geotermalną, znajdują coraz liczniejsze zastosowanie w energooszczędnych układach wentylacyjnych gwarantujących wysoki odzysk ciepła. Dziś stają się standardowym elementem wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.

Pierwsi w Polsce

Firma Warebud, jako PIERWSZWA W POLSCE, zamontowała powietrzny, gruntowy, płytowy wymiennik ciepła.

Zadowolenie klientów, mobilizuje nas do ciągłych prac nad poprawą uzyskiwanych parametrów nawiewanego powietrza. Zakład higieny Komunalnej NIZP PZH w Warszawie, stwierdził radykalne zmniejszenie stężenia bakterii o 86% , a grzybów o 97% w transmitowanym powietrzu. Podłoże dolomitowe odczuwalnie redukuje poziom występujących w powietrzu szkodliwych związków chemicznych. Optymalna zawartość magnezu i wapnia gwarantuje zwiększoną higieniczność i korzystną jonizacje powietrza, co szczególnie wyróżnia go na tle innych gruntowych wymienników.

Nasze wieloletnie doświadczenie stało się podstawą zgłoszenia przez firmę Warebud Wieloch i Prysiński Sp. J. zastrzeżenia nr P.392011 w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej)


Rodzaje Gruntowych Wymienników Ciepła

Wyróżniamy następujące rodzaje GWC:

1. Powietrzne
a)Płytowy GWC – na podłożu żwirowym ( lub dolomitowym)

plytowe

b)Rurowy GWC – zmontowany na bazie rur systemowych firmy REHAU

12

2. Glikolowy GWC – ciepło lub chłód z gruntu jest przenoszone systemem rur wypełnionych glikolem, a następnie oddawane do powietrza wentylacyjnego poprzez wymiennik glikol/powietrze.

13

 

Gruntowe wymienniki ciepła – zasady działania

Gruntowy wymiennik ciepła zamontowany na odpowiedniej głębokości pod powierzchnią ziemi, ma za zadanie:

 1. wstępnie ogrzać powietrza zimą, co znacznie obniża koszty eksploatacyjne, oraz zapewnia optymalną pracę rekuperatorów podczas ostrych mrozów.
 2. ochłodzić i osuszyć powietrza latem, przez co można zdecydowanie poprawić mikroklimat wewnątrz pomieszczeń zapewniając uczucie przyjemnego chłodu.

Gruntowy, powietrzny wymiennik ciepła działa w sposób następujący. Powietrze potrzebne do wentylacji pomieszczeń pobierane jest przez czerpnię gruntową z filtrem, która powinna się znajdować w miejscu o możliwie małej koncentracji zanieczyszczeń, z dala od ulic, parkingów, itp. Jest ono transportowane do wymiennika gruntowego przez rury systemowe. Tu zależnie od posiadanej temperatury powietrze ulega ogrzaniu lub ochłodzeniu.

Podczas mrozów powietrze wentylacyjne jest wstępnie ogrzewane w GWC uzyskując temperaturę dodatnią. Następnie przechodzi przez rekuperator – centralę wentylacyjną, osiągając temperaturę pokojową. Uzyskujemy w ten sposób świeże powietrze w pomieszczeniach użytkowych, unikając strat ciepła , które wyniknęłyby podczas wietrzenia budynku przez otwarte okna.

Z kolei latem gorące powietrze schładza się w wymienniku gruntowym do temp. ok.16°C i wtłaczane do mieszkania, daje przyjemne odczucie chłodu ( latem z centrali usuwa się wkład służący do odzysku ciepła). Tak więc zasada działania gruntowego wymiennika ciepła polega na wykorzystaniu stałej temperatury gruntu, oscylującej na poziomie ok. 8°C, do ocieplenia lub schłodzenia powietrza płynącego systemem płyt i kolektorów.

 

Zalety Gruntowego Wymiennika Ciepła

GWC posiada wiele zalet:

 • antybakteryjna warstwa wewnętrzna rur ( wymiennik rurowy) oraz oddziaływanie flory bakteryjnej zawartej w gruncie gwarantuje wysoką higienę powietrza redukuje poziom alergenów
 • specjalny system odzyskuje ciepło z powietrza
 • poprawia jakość powietrza w budynku
 • redukuje wielkość opłat za ogrzewanie zimą
 • zapewnia przyjemny chłód latem bez udziału klimatyzatorów
 • istnieje bogata oferta kształtek dla indywidualnego rozmieszczenia przewodów

 

Dodatkowe innowacje stosowane w gruntowych wymiennikach ciepła

1. Rozsunięcia pomiędzy elementami wymiennika

 • Większa sprawność, większa powierzchnia wymiany ciepła

2.Podbudowa dolomitowa:

 • Większą akumulacja i przewodność ciepła.
 • Optymalna zawartość magnezu i wapnia gwarantująca zwiększoną higieniczność i korzystną jonizacje powietrza. Redukcja dwutlenku węgla oraz związków siarki i azotu.
 • Radykalne zmniejszenie ilości bakterii i grzybów w transmitowanym powietrzu. (To właśnie te procesy potwierdzone badaniami i wieloletnią pracy wymiennika, stały się podstawą zgłoszenia przez firmę Warebud Wieloch i Prysiński Sp. J. zastrzeżenia nr P.392011 w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej)

3. Drenaż złoża oraz gruntu nad wymiennikiem, wraz z pompą wody

 • Stosowany w celu wyeliminowania zagrożenia zalania wymiennika wodami gruntowymi.

4.Dodatkowa regeneracja oraz zraszanie złoża

 • Dwie linie kropkujące (letnia i zimowa).
 • Poprawia sprawność wymiennika latem i zimą.
 • Ma wpływ na poziom wilgotności zimą.
 • Możliwość podłączenia sterowania.

5.Osuszacz:

 • Latem znacząco zmniejsza temperaturę odczuwalną, wskutek jej faktycznego obniżenia oraz istotnego zmniejszenia wilgotności względnej powietrza

 

Badania jakości powietrza wymiennika

Atest hignieniczny PZH

pzh

Montując wymiennik gruntowy w swoim domu, chcemy być pewni, że dostarczamy do niego zdrowe powietrze.
Aby dostarczyć Państwu bezstronne informacje zleciliśmy badania czystości powietrza w Wojewódzkiej Stacji Epidemiologicznej w Opolu. Przebadano wymiennik gruntowy Geo Provent pracujący już ponad rok. Pierwsze badanie wykonano latem tego roku (27.06.2006). Badany był wymiennik wykonany przez firmę WAREBUD z Wielunia. Badane było powietrze na wlocie do wymiennika (poz.1), na wylocie z wymiennika (poz. 2). Prezentowane wyniki jasno pokazują, że w powietrzu po przejściu przez wymiennik gruntowy ogólna liczba bakterii zmniejszyła się z 350 CFU/m3 (na wlocie) do 50 CFU/m3 (na wylocie z wymiennika). Podobnie liczba gronkowców i grzybów. Zatem powietrze wpadające do mieszkania jest dodatkowo „uzdatnione”, zredukowana jest liczba czynników chorobotwórczych. To czy powietrze w domu zachowa takie parametry, zależy od nas i od tego jak dbamy o czystość swojego otoczenia.

Źródło: http://www.wymiennikgruntowy.pl/badania,pl,0.html

Najnowsze badania przeprowadzone w dniu 18.10.2010r. , wykazały, iż powietrze przechodzące przez gruntowy wymiennik na podłożu dolomitowym ulega znaczącemu oczyszczeniu z mikroorganizmów. Użytkownicy odczuwają zdecydowaną różnicę jakości, walorów powietrza mającego bezpośrednią styczność z dolomitem. Wstępne opinie oraz badania sugerują że powodem tychże zjawisk jest absorpcja szkodliwych związków zawartych w powietrzu przez aktywne złoże dolomitowe. Następuje również nasycenie powietrza korzystnymi mikroelementami w tym magnezem. Docierają do nas informacje od użytkowników GWC z dolomitem , które zaskakują nawet nas samych i na które w chwili obecnej nie potrafimy odpowiedzieć. Natomiast motywują nas one do wykonania dalszych badań w kierunku wpływu dolomitów na powietrze dostarczane do pomieszczeń użytkowych.

 

Wykres temperaturowy pracy wymiennika gruntowego

wykres 2

wykres 1

wykres3

 Pliki do wglądu

Badania ProVent – informacja

Badania Provent

Realizacja w 2015 roku, a widok dzisiaj